ここから本文です。

更新日:2018年3月1日

4. 保険(ベトナム語)

4.Bảo hiểm

Bất cứ ai đang sống ở Nhật Bản, cũng phải tham gia một loại bảo hiểm y tế công cộng nào đó. Bảo hiểm y tế công cộng ở Nhật Bản có 2 loại, “Bảo hiểm xã hội” dành cho người làm việc ở các công ty và văn phòng, v.v...và “Bảo hiểm sức khỏe quốc gia” dành cho người thất nghiệp và người tự kinh doanh, v.v... Nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế công cộng, về cơ bản bạn chỉ phải thanh toán 30% chi phí y tế được quy định thống nhất trên toàn quốc. Ngược lại, nếu bạn không tham gia bảo hiểm y tế công cộng, bạn phải tự thanh toán toàn bộ chi phí y tế, vì vậy việc thanh toán sẽ rất tốn kém.

(1) Điều trị cho đối tượng ngoài bảo hiểm

Khi tham gia bảo hiểm y tế công cộng thì chỉ phải thanh toán 30% chi phí y tế, nhưng trong những trường hợp sau đây không áp dụng bảo hiểm.

・ Mang thai và sinh thường
・ Phá thai vì những lý do khác ngoài bệnh tật
・ Tiêm chủng phòng ngừa
・ Phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình rang
・ Kiểm tra sức khỏe, Khám sức khỏe tổng quát (Cũng có các thành phố, thị trấn, làng xã hỗ trợ một phần chi phí)
・ Bị thương khi làm việc hoặc trên đường đi làm và tai nạn giao thông (Phần này thuộc về bảo hiểm lao động)
・ Nằm giường đặc biệt khi nhập viện ở phòng riêng
・ Thuốc men, điều trị, phẫu thuật, kiểm tra, v.v... không thuộc đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm

(2) Bảo hiểm y tế công cộng

1. Bảo hiểm xã hội

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ do văn phòng hoặc công ty mà bạn đang làm việc thực hiện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ nơi làm việc của bạn. Khi tham gia, bạn sẽ được cấp một “thẻ bảo hiểm”. Vì thẻ bảo hiểm là vật chứng minh bạn đang tham gia bảo hiểm, nên hãy giữ gìn cẩn thận. Phí bảo hiểm sẽ được thu trước từ tiền lương.
Số tiền phí bảo hiểm này được quyết định dựa trên tiền lương, người tham gia và bên sử dụng lao động mỗi bên chi trả một nửa.

2.  Bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Những người nước ngoài không tham gia Bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc, đã đăng ký công dân và lưu trú ở Nhật Bản hơn 3 tháng, bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia. (Trừ những người có tư cách lưu trú ngắn hạn)
Bên cạnh đó, những người có thời hạn lưu trú khi nhập cảnh ban đầu là dưới 3 tháng, nhưng sau đó được cho phép lưu trú nhiều hơn 3 tháng thì cần phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia, xin hãy chú ý.

Khi thực hiện đăng ký công dân (thông báo chuyển đến) ở Tòa thị chính thành phố, thị trấn, làng xã, thì cũng đồng nghĩa với việc được coi là đã đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia, v.v... Khi đã tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc gia thì không thể tự động rút ra. Với các trường hợp như tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc, làm mất ,làm bẩn thẻ bảo hiểm, sinh em bé, hoặc người tham gia bảo hiểm qua đời, v.v... thì vui lòng thông báo cho người phụ trách về bảo hiểm sức khỏe quốc gia tại Tòa thị chính trong vòng 14 ngày.

Bên cạnh đó, khi thay đổi địa chỉ cũng cần phải thông báo lại. Trường hợp chuyển đi, phải mang thẻ bảo hiểm đến Tòa thị chính nơi mình đang sống tính đến thời điểm hiện tại, thông báo ngày chuyển đi, sau khi chuyển đi, trong vòng 14 ngày phải thông báo việc chuyển đến cho Tòa thị chính ở nơi chuyển đến.

Trước khi xuất cảnh rời khỏi Nhật Bản (trừ trường hợp xuất cảnh tạm thời) bạn mang theo thẻ bảo hiểm, con dấu (chỉ những người có con dấu), thẻ lưu trú, vé máy bay, v.v... đến Tòa thị chính của thành phố, thị trấn, làng xã và thông báo việc xuất cảnh.

Bạn tự thanh toán phí bảo hiểm. Có hai phương pháp thanh toán, thứ nhất mang “Giấy thanh toán phí bảo hiểm” nhận được từ Tòa thị chính đến cơ quan tài chính hay Tòa thị chính để đóng phí bảo hiểm, thứ hai là sử dụng “dịch vụ chuyển khoản” của cơ quan tài chính để thanh toán phí.Cũng có trường hợp nhân viên thu phí đến thu phí bảo hiểm.

Bạn tự thanh toán phí bảo hiểm. Có hai phương pháp thanh toán, thứ nhất mang “Giấy thanh toán phí bảo hiểm” nhận được từ Tòa thị chính đến cơ quan tài chính hay Tòa thị chính để đóng phí bảo hiểm, thứ hai là sử dụng “dịch vụ chuyển khoản” của cơ quan tài chính để thanh toán phí. Cũng có trường hợp nhân viên thu phí đến thu phí bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm sẽ khác nhau tùy theo thành phố, thị trấn, làng xã, và được quy định hằng năm tùy theo mức thu nhập, số người trong từng hộ gia đình, v.v... Tuy nhiên, vào năm đầu tiên sau khi nhập cảnh, vì bạn không có thu nhập tại Nhật Bản trong năm trước đó nên bạn sẽ chịu mức phí bảo hiểm tối thiểu, từ năm thứ hai trở đi, phí bảo hiểm sẽ thay đổi tương ứng với mức thu nhập, v.v... Bên cạnh đó, những người từ trên 40 tuổi đến dưới 65 tuổi sẽ phải đóng một khoản tiền đã cộng thêm phần của bảo hiểm chăm sóc.

(Phụ lục) Sự khác nhau giữa bảo hiểm sức khỏe quốc gia và bảo hiểm xã hội

 

Bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Bảo hiểm xã hội

Đối tượng Người sống ở Nhật bản hơn 3 tháng Người làm việc tại công ty có tư cách lưu trú có thể đi làm, v.v...
Thủ tục Đăng ký tại Ban bảo hiểm sức khỏe quốc gia Tòa thị chính thành phố. Công ty sẽ làm thủ tục.
Phí bảo hiểm Tự thanh toán toàn bộ chi phí Chiết khấu thu nhập (công ty sẽ chi trả 50%.)
 

Trong trường hợp bệnh hay bị thương

Bản thân và gia đình chỉ phải thanh toán 30% chi phí điều trị.
Chưa đủ 18 tuổi→miễn phí
Từ trên 70 tuổi đến dưới 75 tuổi→chỉ thanh toán 10% chi phí

Trường hợp bệnh và bị thương vì lý do ngoài công việc thì tương tự cột bên trái.Bệnh hay bị thương trong khi làm việc được xem là tai nạn lao động.
Chế độ cho chi phí điều trị cao Khi mức chi phí y tế phải tự thanh toán trong một tháng quá cao, nếu bạn nộp đơn xin hỗ trợ chi phí, bạn sẽ được hoàn trả lại một phần chi phí.
Khác

Thẻ bảo hiểm được cấp.

 Ban bảo hiểm sức khỏe quốc gia – Tòa thị chính thành phố Koriyama 
TEL: 024-924-2141
E-mail: kokuho@city.koriyama.fukushima.jp

 

よくある質問

このカテゴリのよくある質問一覧へ

お問い合わせ

文化スポーツ部国際政策課 

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7

電話番号:024-924-3711

ファックス番号:024-935-7834

kokusaiseisaku@city.koriyama.fukushima.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?

その他市政に関するご提案・ご意見はこちらへ